Googlova statistika lažjih URL-jev

Imeli smo zanimivo sejo s stranko v okviru nekaterih analitičnih usposabljanj in posvetovanj, ki jih opravljamo z njihovo matično družbo. Kot del svojih nenehnih prizadevanj distribuirajo kode QR, dodajo kodo kampanje Google Analytics in nato uporabijo Googlovo skrajševalnik URL-jev, kar jim omogoča natančno merjenje stopnje odziva njihovih prizadevanj. To je dobra strategija. Analiza vam ne more zagotoviti vsega, kar potrebujete, zaradi vseh programov, ki jih distribuirajo