CSV Explorer: Delo z velikimi datotekami CSV

Datoteke CSV so temeljne in so običajno najnižji skupni imenovalec uvoza in izvoza podatkov iz katerega koli sistema. Trenutno sodelujemo s stranko, ki ima zelo veliko bazo podatkov o stikih (več kot 5 milijonov zapisov), zato moramo filtrirati, poizvedovati in izvoziti podsegment podatkov. Kaj je datoteka CSV? Datoteka z vrednostmi, ločenimi z vejico, je ločena besedilna datoteka, ki za ločevanje vrednosti uporablja vejico. Vsaka vrstica