Zakaj so kupci premalo navdušeni nad prilagajanjem e-trgovine B2B (in kako to popraviti)

Izkušnje strank so že dolgo in so še vedno glavna prednostna naloga podjetij B2B na njihovi poti do digitalne preobrazbe. Kot del tega prehoda na digitalno, se organizacije B2B soočajo s kompleksnim izzivom: potrebo po zagotavljanju doslednosti in kakovosti v spletnih in nespletnih nakupovalnih izkušnjah. Kljub najboljšim prizadevanjem organizacij in znatnim naložbam v digitalno in e-trgovino pa kupci sami ostajajo manj kot navdušeni nad svojimi spletnimi nakupovalnimi potmi. Po zadnjih