Trženjski podatki: ključ za izstopanje v letu 2021 in pozneje

V današnjem času ni nobenega izgovora, da ne bi vedeli, komu naj tržijo vaše izdelke in storitve in kaj želijo vaše stranke. S prihodom tržnih podatkovnih baz in druge podatkovno vodene tehnologije so minili časi neciljanega, neizbranega in generičnega trženja. Kratka zgodovinska perspektiva Pred letom 1995 je bilo trženje večinoma prek pošte in oglaševanja. Po letu 1995, s prihodom elektronske tehnologije, je trženje postalo nekoliko bolj specifično. To