5 najpogostejših napak razvijalcev JavaScript

JavaScript je osnovni jezik za skoraj vse sodobne spletne aplikacije. V zadnjih nekaj letih smo opazili povečanje skupnega števila zmogljivih knjižnic in okvirov, ki temeljijo na JavaScript, pri izdelavi spletnih aplikacij. To je delovalo tako za enostranske aplikacije kot tudi za strežniške platforme JavaScript. JavaScript je zagotovo postal vseprisoten v svetu spletnega razvoja. To je razlog, zakaj je glavna veščina, ki bi jo morali obvladati spletni razvijalci.