Kako lahko cene na trgu v realnem času povečajo poslovno uspešnost

Ker sodobni svet daje vedno večji pomen hitrosti in prilagodljivosti, lahko sposobnost vnašanja sproti zelo pomembnih cen in prodajnih smernic v svoje prodajne kanale daje podjetjem prednost pri konkurenci, ko gre za izpolnjevanje pričakovanj strank. Seveda se z naraščanjem zahtev po uspešnosti povečujejo tudi zapletenosti poslovanja. Tržne razmere in poslovna dinamika se spreminjajo z vse hitrejšimi tempi, tako da se podjetja težko odzivajo na sprožilce cen