Kako se spreminja simbioza tradicionalnega in digitalnega trženja, kako kupujemo stvari

Tržna industrija je globoko povezana s človeškim vedenjem, rutinami in interakcijami, kar pomeni po digitalni preobrazbi, ki smo jo doživeli v zadnjih petindvajsetih letih. Da bi nas še naprej vključevale, so se organizacije na to spremembo odzvale tako, da so strategije komunikacije na digitalnih in družbenih omrežjih postale bistveni sestavni del njihovih poslovnih marketinških načrtov, vendar se zdi, da tradicionalni kanali niso opuščeni. Tradicionalni trženjski mediji, kot so panoji, časopisi, revije, tv, radio ali letaki, poleg digitalnega trženja in družabnih omrežij