Preoblikovanje prodaje z večnitnim pristopom

Povabljeni sem bil, da sodelujem v nedavni okrogli mizi na konferenci o produktivnosti prodaje združenja za upravljanje prodaje v Atlanti. Seja je bila osredotočena na prodajno preobrazbo, panelisti pa so podali svoje misli in vpoglede na najboljše prakse in ključne dejavnike uspeha. Ena prvih točk razprave je poskušala opredeliti sam izraz. Kaj je preobrazba prodaje? Ali je pretirano uporabljen in morda hiper? Splošno soglasje je bilo, da za razliko od prodajne učinkovitosti ali možnosti