Digitalna transformacija in pomen integracije strateške vizije

Ena redkih srebrnih oblog krize COVID-19 za podjetja je bilo potrebno pospeševanje digitalne preobrazbe, ki jo je leta 2020 po podatkih Gartnerja doživelo 65% podjetij. Hitro napreduje, odkar so podjetja po vsem svetu usmerila svoj pristop. Ker se je zaradi pandemije marsikdo izogibal osebnim stikom v trgovinah in pisarnah, so se organizacije vseh vrst na stranke odzivale z bolj priročnimi digitalnimi storitvami. Na primer, trgovci na debelo in B2B podjetja