Ambicija: igranje za upravljanje, motiviranje in povečanje uspešnosti prodajne ekipe

Uspešnost prodaje je bistvenega pomena za vsako rastoče podjetje. Z angažirano prodajno ekipo se počutijo bolj motivirane in povezane s cilji organizacije. Negativni vpliv odsotnosti zaposlenih na organizacijo je lahko velik - na primer nejasna produktivnost ter zapravljeni talenti in viri. Če gre posebej za prodajno ekipo, lahko pomanjkanje angažiranosti podjetja stane neposrednih prihodkov. Podjetja morajo najti načine, kako aktivno vključiti prodajne ekipe ali tvegati