Akronimi XML

XML

XML je kratica za razširljiv označevalni jezik.

Označevalni jezik, ki se uporablja za kodiranje podatkov v obliki, ki je berljiva in strojno berljiva.