Kratice TCPA

TCPA

TCPA je kratica za Zakon o zaščiti potrošnikov po telefonu.

Ta uredba Združenih držav Amerike je bila sprejeta leta 1991 in omejuje uporabo sistemov za samodejno klicanje, umetnih ali vnaprej posnetih glasovnih sporočil, besedilnih sporočil SMS in faksov. Določa tudi več tehničnih zahtev za fakse, avtomatske klicne naprave in sisteme za glasovno sporočanje – predvsem z določbami, ki zahtevajo identifikacijo in kontaktne podatke subjekta, ki uporablja napravo, ki naj bodo vsebovani v sporočilu.