SQL Akronimi

SQL

SQL je kratica za Vodilni prodajalec.

Potencialna stranka, ki se je premaknila skozi prodajni cevovod – od potencialne stranke, ki je kvalificirana za trženje, do potencialne stranke, ki jo je sprejela prodaja – na položaj, kjer lahko prodajna ekipa zdaj dela na pretvorbi v aktivno stranko.

vir: Gartner

SQL

SQL je kratica za Strukturirani povpraševalni jezik za delo s podatkovnimi bazami.

Jezik, ki se uporablja v programiranju in je zasnovan za upravljanje podatkov, ki se hranijo v sistemu za upravljanje relacijskih baz podatkov, ali za obdelavo toka v sistemu za upravljanje relacijskih tokov podatkov. Sintaksa in povezana knjižnica funkcij se lahko razlikujeta med platformami baz podatkov.