Kratice za SMB

SMB

SMB je kratica za Mala in srednje velika podjetja.

Mala in srednje velika podjetja so organizacije določene velikosti, bodisi števila zaposlenih bodisi letnega prihodka. Če se meri s številom zaposlenih, so mala podjetja tista z manj kot 100 zaposlenimi, srednja podjetja pa tiste organizacije s 100 do 999 zaposlenimi. Če jih merimo alternativno z letnim prihodkom, so to organizacije z manj kot 50 milijoni dolarjev letnega prihodka in srednje velike organizacije ali organizacije, ki zaslužijo več kot 50 milijonov dolarjev, vendar manj kot 1 milijardo dolarjev. Okrajšavo MSP uporabljajo zunaj Združenih držav.