Kratice RSA

RSA

RSA je kratica za Rivest Shamir Adleman.

RSA je kriptosistem z javnim ključem, ki se pogosto uporablja za varen prenos podatkov. Sporočila so šifrirana z javnim ključem, ki ga je mogoče javno deliti. Z algoritmom RSA, ko je sporočilo šifrirano z javnim ključem, ga je mogoče dešifrirati samo z zasebnim (ali skrivnim) ključem. Vsak uporabnik RSA ima par ključev, sestavljen iz njihovih javnih in zasebnih ključev. Kot že ime pove, mora biti zasebni ključ tajen. Kratica RSA izhaja iz priimkov Ron Rivest, Adi Shamir in Leonard Adleman, ki sta leta 1977 javno opisala algoritem.