Akronimi ROTI

ROTI

ROTI je kratica za Donosnost naložbe v tehnologijo.

Podobno kot donosnost naložbe (ROI) je to čas, ki je potreben, da naložba v tehnologijo ali licenco za programsko opremo povrne znesek prihodka, ki ga je stala implementacija. Primer: naložba v to platformo ima ROTI 7 mesecev za povprečno stranko. Izmerimo ga lahko tudi v odstotku povečanja prihodka, doseženega čez