Kratice ROI

ROI

ROI je kratica za Donosnost naložb.

Meritev uspešnosti, ki meri dobičkonosnost in se izračuna po formuli ROI= (prihodek – stroški)/strošek. Donosnost naložbe vam lahko pomaga ugotoviti, ali je potencialna naložba vredna vnaprejšnjih in tekočih stroškov ali je treba naložbo ali prizadevanje nadaljevati ali prekiniti.