Kratice RFM

RFM

RFM je kratica za Nedavno, Frekvenca, Monetarna.

Nedavnost, pogostost in denarna vrednost so tržne metrike, ki se uporabljajo za analizo in prepoznavanje najbolj dragocenih strank na podlagi njihovega vedenja pri porabi. RFM se lahko uporablja za napovedovanje, določanje prioritet in spodbujanje prihodnjih dejavnosti za povečanje življenjske vrednosti stranke (CLV) s pospeševanjem in povečanjem nakupov. Uporabite ga lahko tudi za boljšo opredelitev vaše idealne stranke ali ciljnih strank s podobnimi demografskimi ali firmagrafskimi značilnostmi.