NLP Kratice

NLP

NLP je kratica za Obdelava Natural Language.

Področje jezikoslovja, računalništva in umetne inteligence, ki se ukvarja z interakcijami med računalniki in človeškim jezikom, zlasti s tem, kako programirati računalnike za obdelavo in analizo velikih količin podatkov naravnega jezika.