MQL Akronimi

MQL

MQL je kratica za Kvalificirani vodja za trženje.

Potencialna stranka, ki jo je bodisi pregledala marketinška skupina bodisi sistematično ovrednotila glede na firmagrafska merila in izpolnjuje merila, potrebna za dodelitev zastopniku v prodajni skupini.