LACSLink Kratice

LACSLlink

LACSLink je kratica za Povezava sistema za pretvorbo naslovov, ki jih je mogoče najti.

Varen nabor podatkov pretvorjenih naslovov in vključuje spreminjanje naslovov v podeželskem slogu v naslove v mestnem slogu. Pretvori tudi obstoječe naslove, ki so bili preimenovani ali preštevilčeni. LACSLink je avtomatiziran način pridobivanja novih naslovov za lokalne občine, ki so uvedle sistem za nujne primere 911

vir: Melissa