ICP Akronimi

ICP

ICP je kratica za Idealen profil stranke.

pokloni, povezani z najdragocenejšimi strankami podjetja, ki se uporabljajo za prepoznavanje novih potencialnih strank. Pri prodaji in trženju B2B so to lahko podatki o lokaciji, firmografiji, obnašanju, kulturi in sistemu. Pri prodaji in trženju B2C so to lahko podatki o lokaciji, demografiji, obnašanju, kulturi in drugi.