HTTP Acronyms

HTTP

HTTP je kratica za Hypertext Transport Protocol.

Aplikacijski protokol za porazdeljene, kolaborativne hipermedijske informacijske sisteme.