Kratice HTML

HTML

HTML je kratica za Oznaka hiperteksta.

HTML je niz pravil, ki jih programerji uporabljajo za ustvarjanje spletnih strani. Opisuje vsebino, strukturo, besedilo, slike in predmete, ki se uporabljajo na spletni strani. Danes večina programske opreme za spletno gradnjo izvaja HTML v ozadju.