Kratice GDPR

GDPR

GDPR je kratica za Splošna uredba o varstvu podatkov.

Uredba o varstvu podatkov in zasebnosti v Evropski uniji in Evropskem gospodarskem prostoru. Obravnava tudi prenos osebnih podatkov izven območij EU in EGP.