FINTECH

Finančna tehnologija

Portmanto iz finančne tehnologije, se nanaša na podjetja in platforme, ki uporabljajo digitalne tehnologije za tekmovanje s tradicionalnimi finančnimi metodami pri zagotavljanju finančnih storitev, vključno s plačili, posojili, naložbami ter upravljanjem in spremljanjem kreditov.

  • Okrajšava: FINTECH