ER Kratice

ER

ER je kratica za Resolucija subjekta.

Postopek ugotavljanja, kdaj so sklicevanja na entitete iz resničnega sveta enakovredne (ista entiteta) ali ne enakovredne (različne entitete). Z drugimi besedami, gre za proces identifikacije in povezovanja več zapisov z isto entiteto, ko so zapisi opisani drugače in obratno.