DNS Akronimi

DNS

DNS je kratica za Sistem domenskih imen.

Hierarhični in decentraliziran sistem poimenovanja, ki se uporablja za identifikacijo računalnikov, storitev in drugih virov, ki so dosegljivi prek interneta ali drugih omrežij internetnega protokola. Zapisi virov, ki jih vsebuje DNS, povezujejo imena domen z drugimi oblikami informacij.