Kratice CSV

CSV

CSV je kratica za Vrednosti, ločene z vejico.

Običajna oblika datoteke, ki se uporablja za izvoz in uvoz podatkov v sistemih. Kot pove že ime, datoteke CSV uporabljajo vejice za ločevanje vrednosti v podatkih.