Kratice CSS

CSS

CSS je kratica za Cascading Style Sheets.

Metodologija za shranjevanje in uporabo predstavitve dokumenta, napisanega v označevalnem jeziku, kot je HTML, z uporabo brskalnika. CSS je temeljna tehnologija svetovnega spleta, poleg HTML in JavaScript