Kratice CPA

CPA

CPA je kratica za Cena na dejanje.

Cena na dejanje je model merjenja in oblikovanja cen spletnega oglaševanja, ki se nanaša na določeno dejanje, na primer prodajo, klik ali oddajo obrazca. V tržnih okoljih se včasih napačno razume kot cena na nakup, kar je druga metrika.