Kratice CLV

CLV

CLV je kratica za Življenjska vrednost stranke.

Projekcija, ki povezuje čisti dobiček s celotnim razmerjem življenjskega cikla stranke.