Kratice CLTV

CLTV

CLTV je kratica za Življenjska vrednost stranke.

Projekcija, ki povezuje čisti dobiček s celotnim razmerjem življenjskega cikla stranke. Znan tudi kot CLV.