Kratice AWS

AWS

AWS je kratica za Amazon Web Services.

Amazonove spletne storitve imajo več kot 175 storitev za širok spekter tehnologij, industrij in primerov uporabe, ki ponujajo cenovni pristop s plačilom.