Kratice ARPA

ARPA

ARPA je kratica za Povprečni prihodek na račun.

To je številka, ki vključuje povprečni znesek mesečnega prihodka na vseh računih, znan tudi kot MRR.