Akronimi API

API

API je kratica za Vmesnik aplikacijskega programiranja.

Sredstva za različne sisteme, da drug od drugega zahtevajo, prenašajo in porabijo podatke. Tako kot brskalnik naredi zahtevo HTTP in vrne HTML, so API-ji zahtevani z zahtevo HTTP in običajno vrnejo XML ali JSON.