AE Kratice

AE

AE je kratica za Izvršni račun.

To je član prodajne ekipe, ki sklene posle s priložnostmi, ki so kvalificirane za prodajo. Na splošno so član skupine za račun, ki je določen kot glavni prodajalec za ta račun.